Nezařazené

Souboj Titánů 2023

Letošní celotáborová hra nese název „Souboj Titánů“, podíváme se s dětmi do řecké mytologie.

Řecká mytologie měla obrovský vliv na kulturu, umění a literaturu západní civilizace a zůstává součástí západního jazykového dědictví. Básníci a umělci od dávných dob dodnes čerpali z řecké mytologie inspiraci a nalézali přetrvávající význam a platnost v jejích tématech.

Náš příběh bude o putování prince Persea (syna boha Dia a královny Danaé) a jeho statečné družiny za záchranou princezny Andromedy, kterou ukrutný Calibos, napůl muž a napůl čert, zaklel.

Cestou musí Perseus získat Athénin meč a štít a Hádovu přilbu, jelikož by bez nich neporazil pozdější soupeře (jednu ze sester Gorgon, a to konkrétně Medúsu a následně samotného velkého Krakena). Později, po souboji s těmito dvěma titány, jej čeká velké finále s Calibem a jeho bandou. Při jeho dobrodružství mu bude pomáhat jeho otec Zeus a doprovázet jej básník a vypravěč jménem Amonn, který bude zároveň celý příběh přibližovat během scének našim dětem.

Hra bude dětem připomínat důležitost přátelství a kamarádství. Dále děti bude učit navzájem si pomáhat a důvěřovat přátelům.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com