Závazná přihláška k pobytu

Prohlášení
• Zákonný zástupce prohlašuje, že si prostudoval táborový řád a smluvní podmínky zveřejněné na webových stránkách Provozovatele: http://hosyro.netstranky.cz/, nebo na webových stránkách příslušného turnusu, že jim porozuměl on i účastník tábora a souhlasí s nimi.
• Při závažném nebo opakovaném porušení táborových pravidel, nebo táborového řádu může být účastník vyloučen z tábora bez náhrady a na vlastní náklady dopraven domů.
Storno podmínky
• V případě zrušení účasti dítěte na táboře nejpozději měsíc před odjezdem na tábor, bude vrácen účastnický poplatek v plné výši, po tomto datu, bude z poplatku odečtena částka na nutné náklady.
• V případě odjezdu dítěte z tábora ze zdravotních či jiných důvodů se vrací pouze dosud nevyužitá částka, takzvaný „stravovací limit“. Při odjezdu z tábora v souvislosti se závažným porušením táborového řádu a po polovině doby pobytu se účastnický poplatek nevrací.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com