Pro rodiče

Vážení rodiče,
na této stránce se pokoušíme vám přinést jakési shrnutí několika základních informací, které se mohou hodit při přihlašování vašeho dítěte na tábor, při přípravě a balení věcí i co vše je třeba mít či udělat před samotným odjezdem.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku najdete v sekci “Stáhněte si” – stačí si ji tedy stáhnout do vlastního počítače, vytisknout a následně vyplnit. Druhou možností je napsat si o přihlášku emailem na “tabor@sathava.cz” – přihlášku pošleme dle přání emailem nebo poštou. Vyplněnou a podepsanou přihlášku co nejdříve odešlete na uvedenou poštovní adresu. V případě že předpokládáte již nyní předčasný nebo individuální příjezd na tábor či odjezd z tábora, připište tuto informaci přímo na přihlášku.

INFORMAČNÍ DOPIS
V průběhu června dostanete poštou informační dopis s veškerými instrukcemi k odjezdu i k samotnému táboru a zdravotní dokumenty (potvrzení od lékaře + bezinfekčnost).

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ
Součástí důležitých dokumentů pro účast Vašeho dítěte na táboře je zdravotní potvrzení od dětského lékaře. Ten v něm na základě prohlídky a výpisu z karty zdravotní dokumentace potvrdí, že dítě může absolvovat pobyt na letním dětském táboře. Toto potvrzení je platné jeden rok a je možné jej použít i k dalším obdobným akcím (např. školy v přírodě, lyžařské výcviky, jiné tábory) – pokud je pro pořadatele těchto akcí obsahově vyhovující. Stejně tak je možné k účasti na táboře využít i potvrzení z jiné obdobné akce, pokud není starší jednoho roku.

PLATBA
Platba poukazu za účast na táboře musí být provedena do termínu uvedeného na přihlášce. A to:
bankovním převodem na číslo účtu 234538399/0300 (variabilní symbol – rodné číslo dítěte)
složenkou typu A na číslo táborového účtu 234538399/0300 (variabilní symbol – rodné číslo dítěte)
v hotovosti (pouze po dohodě) do rukou hlavního vedoucího

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE
Potvrzení o účasti dítěte na letním táboře, na základě kterého zaměstnavatel přispívá na poukaz, vystavíme. Ideální je uvést tento požadavek již do přihlášky, zjednodušíte nám tím celý proces příprav a sobě zbytečné starosti na poslední chvíli.

VYSTAVENÍ FAKTURY
Fakturu pro zaměstnavatele, který nabízí tímto způsobem uhradit část poukazu na letní dětský tábor pro svého zaměstnance, vystavíme též. I v tomto případě je dobré udělat poznámku na přihlášku. Současně je nutné sdělit fakturační adresu podniku, který poukaz za tábor proplatí, adresu doručení, kam máme fakturu poslat, dále pak jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo dítěte (ideálně emailem). Fakturu obratem vystavíme a pošleme.

NEZAPOMEŇTE U ODJEZDU NA TÁBOR ODEVZDAT
zdravotní potvrzení – zdravotní potvrzení musí být vyplněno lékařem
bezinfekčnost – bezinfekčnost vyplní rodič těsně před odjezdem (datum bezinfekčnosti musí být datum odjezdu)
průkazku zdravotní pojišťovny nebo její kopii
léky – odevzdávají se táborovému lékaři (uveďte jméno dítěte a popis dávkování). A to i v případě, že jsou děti zvyklé užívat doma léky samy – není přípustné, aby děti měly jakékoliv léky u sebe.

ADRESA TÁBORA
LDT Duha Sedliště
Sedliště
Sázava 285 06

V ČEM NÁM MŮŽETE POMOCI?
respektujte prosím pokyny pro rodiče
vybavte děti dostatečně podle seznamu – například ve starých teniskách je celodenní výlet pro dítě dost nepříjemným zážitkem
případné komplikovanější či intimnější individuální zvláštnosti vašeho dítěte sdělte prosím vedoucímu u odjezdu – pomůžete mu tím při práci s oddílem
pište dětem, zejména těm, kteří jsou na táboře poprvé

BALENÍ VYBAVENÍ NA TÁBOR Balení věcí na tábor samozřejmě necháváme na rodičích, nicméně si dovolíme na základě dlouholetých zkušeností nabídnout pár rad.
Pokud jde o oblečení, raději přibalte na tábor více kusů pro různé druhy počasí, zvláště pro případ deště a chladnějšího počasí. Velikost zavazadla není problém, přijedeme přímo na místo. Nechte děti balit samostatně – dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co vlastně potřebují a proč si to berou. Nechte je, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si to ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají.
Co se týče kapesného, ponecháváme jeho výši na vás, ale nedoporučujeme příliš velké částky. Během tábora budou mít děti příležitost si něco nakoupit při návštěvě Sázavy a při celodenních výletech. Připomínáme, že vstupy na kulturní památky a ostatní náklady na výlety jsou zahrnuty v ceně tábora.
Dále prosíme abyste zvážili, zda je vhodné, aby si děti braly na tábor cennosti nebo drahou elektroniku (na chatičkách nejsou zásuvky pod proudem).
Mobilní telefony i jiné elektronické přístroje, jsou na táboře zakázány!
Mobilní telefony na tábor rozhodně nepatří. Důvodem je především narušování táborového programu a táborového života, nehledě na možné poškození a ztrátu hodnotných přístrojů. Mezi velmi nepříjemné zkušenosti které jsou však u dětí s mobilními telefony naprosto běžné – patří i to, že si děti po večerce domlouvají schůzky, nechají se vzbudit v ranních hodinách a budí ostatní děti v jiných chatkách a stanech. Také si v rámci táborových her prozrazují úkoly a překvapení. Pokud chcete na tábor dítě mobilním telefonem vybavit pouze z důvodu, abyste věděli, co se na táboře děje a zda vaše dítě nějakým způsobem nestrádá, můžeme vás ujistit, že táborů se účastní pouze zkušení a způsobilí výchovní pracovníci, kteří mají veškeré předpoklady jakýkoliv problém včas odhalit. V takovém případě vedení tábora samo neprodleně informuje rodiče. Co se týče kontaktu s dítětem, je prokázáno, že psychicky zdravé dítě starší 8 let by nemělo pocítit újmu během 14 denního odloučením od rodičů. V případě potřeby je samozřejmě možné být v telefonickém kontaktu s vedením tábora nebo s oddílovým vedoucím dítěte. Pokud dítě pobyt na táboře prožívá hůře, může vedoucí tábora zprostředkovat telefon s rodiči z táborového telefonu. Všestranně mnohem vhodnější je intenzivní písemný kontakt a to zejména ze strany rodičů.

Kostýmy pro CTH
Letos je v duchu AVENGERS. To znamená, že se hodí kostým každého superhrdiny Na CTH je zapotřebí jednobarevné bílé tričko, které je možné použít k výrobě týmového trika a to za pomoci barevného spreje.

Kostým na tématický večer
Letošní tématický večer bude v duchu SUPER HRDINŮ.

Věříme, že jsme výše uvedeným textem přispěli k dobré orientaci v předtáborových přípravách.