Pro rodiče

Vážení rodiče,
na této stránce se pokoušíme Vám přinést jakési shrnutí několika základních informací, které se mohou hodit při přihlašování vašeho dítěte na tábor, při přípravě a balení věcí i co vše je třeba mít, či udělat před samotným odjezdem.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku najdete v hlavním menu – stačí ji tedy jen elektronicky vyplnit a odeslat. 

V případě, že předpokládáte již nyní předčasný nebo individuální příjezd na tábor, či odjezd z tábora, připište tuto informaci přímo na přihlášku nebo emailem hlavní vedoucí.

INFORMAČNÍ DOPIS
V průběhu června dostanete do Vámi uvedených emailů na přihlášce informační dopis s veškerými instrukcemi k odjezdu i k samotnému táboru.

DOKUMENTY  A FORMULÁŘE

Veškeré potřebné dokumenty máte k dispozici na těchto stránkách v odkazu “PRO RODIČE” – “STÁHNĚTE SI”

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ
Součástí důležitých dokumentů pro účast Vašeho dítěte na táboře je zdravotní potvrzení od dětského lékaře. Ten v něm na základě prohlídky a výpisu z karty zdravotní dokumentace potvrdí, že dítě může absolvovat pobyt na letním dětském táboře. Toto potvrzení je platné dva roky a je možné jej použít i k dalším obdobným akcím (např. školy v přírodě, lyžařské výcviky, jiné tábory) – pokud je pro pořadatele těchto akcí obsahově vyhovující. Stejně tak je možné k účasti na táboře využít i potvrzení z jiné obdobné akce, které musí být v době trvání tábora platné. Odevzdávejte prosím kopii tohoto potvrzení. Originál si ponechejte u sebe.

PLATBA
Platba poukazu za účast na táboře musí být provedena do termínu uvedeného na přihlášce, nejpozději do 31.5.2021,
bankovním převodem na číslo účtu 234538399/0300 (variabilní symbol je rodné číslo dítěte), do popisu platby uveďte prosím jméno a příjmení dítěte a IV.turnus.
Složenkou typu A na číslo táborového účtu 234538399/0300 (variabilní symbol – rodné číslo dítěte)

POTVRZENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE
Potvrzení o účasti dítěte na letním táboře, na základě kterého zaměstnavatel přispívá na poukaz, vystavíme. Ideální je uvést tento požadavek již do přihlášky, zjednodušíte nám tím celý proces příprav a sobě zbytečné starosti na poslední chvíli.

VYSTAVENÍ FAKTURY
Fakturu pro zaměstnavatele, který nabízí tímto způsobem uhradit část poukazu na letní dětský tábor pro svého zaměstnance, vystavíme též. I v tomto případě je dobré udělat poznámku na přihlášku. Současně je nutné sdělit fakturační adresu podniku, který poukaz za tábor proplatí, adresu doručení, kam máme fakturu poslat, dále pak jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo dítěte (ideálně emailem). Fakturu obratem vystavíme a pošleme.

NEZAPOMEŇTE U ODJEZDU NA TÁBOR ODEVZDAT
Zdravotní potvrzení – zdravotní potvrzení musí být vyplněno lékařem
Bezinfekčnost – bezinfekčnost vyplní rodič těsně před odjezdem (datum bezinfekčnosti musí být datum odjezdu)
Kopii průkazu zdravotní pojišťovny.
Léky – odevzdávají se táborovému lékaři (uveďte jméno dítěte a popis dávkování). A to i v případě, že jsou děti zvyklé užívat doma léky samy – není přípustné, aby děti měly jakékoliv léky u sebe.

Prohlášení zákonného zástupce

ADRESA TÁBORA

Jméno a příjmení dítěte 

číslo oddílu
LDT Duha Sedliště
Sedliště
Sázava 285 06

V ČEM NÁM MŮŽETE POMOCI?
-respektujte prosím pokyny pro rodiče
-vybavte děti dostatečně podle seznamu – například ve starých teniskách je celodenní výlet pro dítě dost nepříjemným zážitkem
-případné komplikovanější, či intimnější individuální zvláštnosti Vašeho dítěte, sdělte prosím vedoucímu u odjezdu – pomůžete mu tím při práci s oddílem
-pište dětem, zejména těm, které jsou na táboře poprvé -pište na webovkách na CANCÁK

BALENÍ VYBAVENÍ NA TÁBOR

Balení věcí na tábor samozřejmě necháváme na rodičích, nicméně si dovolíme na základě dlouholetých zkušeností nabídnout pár rad.
Pokud jde o oblečení, raději přibalte na tábor více kusů pro různé druhy počasí, zvláště pro případ deště a chladnějšího počasí. Velikost zavazadla není problém, přijedeme přímo na místo. Nechte děti balit samostatně – dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem, ale nechte je, ať si samy uvědomí, co vlastně potřebují a proč si to berou. Nechte je, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si to ukládají. Když sbalíte dětem Vy, stane se velmi pravděpodobně, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají.
Co se týče kapesného, ponecháváme jeho výši na Vás, ale nedoporučujeme příliš velké částky. Během tábora budou mít děti příležitost si něco nakoupit při návštěvě Sázavy a při celodenních výletech. Připomínáme, že vstupy na kulturní památky a ostatní náklady na výlety jsou zahrnuty v ceně tábora.
Dále, prosíme, nedávejte s sebou dětem na tábor cennosti nebo drahou elektroniku (na chatičkách nejsou zásuvky pod proudem).
Mobilní telefony i jiné elektronické přístroje jsou na táboře zakázány!
Mobilní telefony na tábor rozhodně nepatří. Důvodem je především narušování táborového programu a táborového života, nehledě na možné poškození a ztrátu hodnotných přístrojů. Mezi velmi nepříjemné zkušenosti, které jsou však u dětí s mobilními telefony naprosto běžné – patří i to, že si děti po večerce domlouvají schůzky, nechají se vzbudit v ranních hodinách a budí ostatní děti v jiných chatkách. Také si v rámci táborových her prozrazují úkoly a překvapení. Pokud chcete na tábor dítě mobilním telefonem vybavit pouze z důvodu, abyste věděli, co se na táboře děje a zda Vaše dítě nějakým způsobem nestrádá, můžeme Vás ujistit, že táborů se účastní pouze zkušení a způsobilí výchovní pracovníci, kteří mají veškeré předpoklady jakýkoliv problém včas odhalit. V takovém případě vedení tábora samo neprodleně informuje rodiče. Co se týče kontaktu s dítětem, je prokázáno, že psychicky zdravé dítě starší 6 let by nemělo pocítit újmu během 14 denního odloučením od rodičů. V případě potřeby je samozřejmě možné být v telefonickém kontaktu s vedením tábora nebo s oddílovým vedoucím dítěte. Všestranně mnohem vhodnější je intenzivní písemný kontakt, a to zejména ze strany rodičů.

Kostýmy pro CTH
Letos je CTH v duchu Indiánů a nese název “Poklad na Stříbrném jezeře”. Na CTH je zapotřebí jednobarevné černé tričko, které je možné použít k výrobě týmového trika.

Kostým na tématický večer
Letošní tématický večer bude “Ples upírů”.

Věříme, že jsme výše uvedeným textem přispěli k dobré orientaci v předtáborových přípravách.